Start Szkolenia BHP
Szkolenia BHP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 lutego 2012 14:07

Szkolenia BHP mają za zadanie zapoznanie pracownika z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. W tej grupie wyróżnia się szkolenia wstępne i okresowe. Szkolenia wstępne obejmują osoby przyjmujące się do pracy, natomiast szkoleniu okresowemu są poddawane osoby pracujące już w danej firmie. Często w ramach takich szkoleń przeprowadzana jest prezentacja zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania odpowiednich przepisów, co ma na celu większe oddziaływanie na wyobraźnię. Pracownicy zapoznają się również z przysługującymi im uprawnieniami wynikającymi z tytułu zatrudnienia, jak m.in. prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do przerw w czasie pracy, rozliczenie godzin nadliczbowych itp. Instruktorzy BHP przygotowują również do udzielenia pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach. Udzielają informacji na temat zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt do realizowania zadań produkcyjnych w sposób bezpieczny. Typ szkoleń jest również uzależniony od rodzaju stanowiska pracy i tak np.: inne są szkolenia dla pracodawców, inne dla pracowników. Przepisy szczegółowe związane z bezpiecznym wykonywaniem obowiązków, poszczególnych czynności produkcyjnych są zróżnicowane w poszczególnych branżach przemysłowych, a przyczyniają się do tego inne zagrożenia, np. inne zagrożenia występują w górnictwie, inne w rybołówstwie, a jeszcze inne w branżach chemicznych.

 

Poprawiony: wtorek, 22 maja 2012 08:23