Start Przepisy BHP
Przepisy BHP - zabezpiecz się przed wypadkiem w pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 lutego 2012 14:06

Zabezpieczenie przed wypadkiem to nie tylko znajomość przepisów. Bardzo istotne w tym zakresie jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Dużą role pełni pracodawca, który jest zobowiązany przez prawo pracy i szereg przepisów dla zapewnienia bezpiecznej pracy. Kodeks pracy obejmuje szereg wymagań odnoszących się zarówno do pracodawcy jak i pracownika. Odpowiednie wymagania dotyczą organizacji miejsc pracy, zapewnienia środków ochrony osobistej, sposobu bezpiecznego wykonywania niektórych czynności i wiele innych spraw związanych z pracą. Przy wykonywanych pracach należy określić rodzaj ryzyka i ewentualne środki profilaktyczne, które by to ryzyko sprowadziły do minimum lub całkowicie je zlikwidowały. Stanowiska pracy powinny zapewniać robotnikowi wykonywanie swoich zadań w sposób bezpieczny. Obsługa maszyn i urządzeń powinna być odpowiednio przystosowana do wykonywania zadań technologicznych w sposób niezagrażający życiu. Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia wraz z dozorem produkcyjnym, powinni zadbać o to, aby maszyna pracowała zgodnie z warunkami technicznymi, a powstające jakiekolwiek usterki czy awarie były zgłoszone wyspecjalizowanym służbom technicznym. Należy bezwzględnie przestrzegać zabezpieczeń określonych w przepisach obsługi maszyn i urządzeń na danych stanowiskach pracy.

Poprawiony: wtorek, 22 maja 2012 08:10