Dlaczego i po co BHP? Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 lutego 2012 14:07

Przepisy obejmujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy zostały opracowane po to, aby zapobiec wielu tragediom ludzkim, które się zdarzają jako wynik częstych zaniedbań i lekkomyślności. Od pracodawców wymaga się zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, podlegają oni pod tym kątem szczegółowej kontroli. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów odnoszących się do warunków pracy. Składa się ona z Głównego Inspektoratu Pracy, z Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz z Ośrodków Szkolenia PIP. Szczególnej analizie podlega też przestrzeganie przez pracodawcę przepisów zawartych w kodeksie pracy, m.in. jak są wypłacane wynagrodzenia, czas zatrudnienia pracowników, udzielanie urlopów itp. W przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie, nakładane są na pracodawców stosowne kary. Jeśli pojawią się wątpliwości, pracownicy mogą korzystać ze specjalistycznych porad, które są udzielane bezpłatnie. W przypadkach skrajnych, gdy pracodawca łamie przepisy w sposób drastyczny, może dojść do zamknięcia firmy. Można wspomnieć, że już w latach przedwojennych widziano konieczność powstania takiego organu. W 1918 roku Józef Piłsudzki powołał Państwową Inspekcję Pracy, która jako pierwsza w Polsce zajęła się problematyką związana z warunkami pracy. W okresie przedwojennym prawodawstwo w tym zakresie było bardzo skromne, pracownicy byli zatrudniani w bardzo złych warunkach.

Poprawiony: wtorek, 22 maja 2012 08:25